ท่าอากาศยานนราธิวาสเปิดให้บริการตามปกติในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 - ไทยเสรีนิวส์
ท่าอากาศยานนราธิวาสเปิดให้บริการตามปกติในช่วงสถานการณ์ COVID – 19

นราธิวาส-ท่าอากาศยานนราธิวาสเปิดให้บริการตามปกติในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 โดยสายการบินทั้ง 2 สาย คือ สายการบินไทยแอร์เอเซียและสายการบินไทยสมายล์ ได้แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินจนถึง 31 มกราคม 2564

 

ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท่าอากาศยานนราธิวาสได้เปิดให้บริการตามปกติ และเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในช่วงที่เปิดเที่ยวบินของสายการบิน และในช่วงที่มีการยกเลิกเที่ยวบินจนถึง 31 มกราคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังหน่วยงานต่างๆ และประชาชนให้ได้ทราบแล้ว ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และจะต้องติดตามสถานการณ์การเปิดให้บริการอีกครั้ง


ในด้านความพร้อมของท่าอากาศยานนราธิวาส ขณะนี้มีการเปิดให้บริการสนามบินตามปกติ เวลาเดิมตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. แม้สายการบินพาณิชย์จะยกเลิกเที่ยวบิน แต่ยังรองรับเครื่องบินของหน่วยงานราชการ ทั้งของทหาร ตำรวจ หรือเครื่องที่ต้องการลงจอดฉุกเฉินได้ทั้งหมด และในระยะนี้หน่วยกำลังทหารในพื้นที่ก็มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการนกแอร์ เนื่องจากเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งแตกต่างจากการระบาดของโรค COVID – 19 ในรอบแรก ที่ปิดสนามบิน สำหรับครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ปิดสนามบิน แต่ทางสายการบินขอยกเลิกไม่มาทำการบิน


ส่วนบรรยากาศการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานนราธิวาสในวันนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติ ส่วนร้านค้าได้ปิดให้บริการทั้งหมด เหลือเพียงการให้บริการคาน์เตอร์ของสายการบินของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย ที่มีเจ้าหน้าที่มาให้บริการแก่ผู้โดยสารในเรื่องตั๋ว โดยจะเปิดให้บริการในช่วงเวลา 09.00 น – 15.00 น. ทุกวัน


ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลและประกาศต่าง ๆ ของท่าอากาศยานนราธิวาสได้ทางเพจ ท่าอากาศยานนราธิวาส กรมท่าอากาศยาน หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร 073565061 – 5 ต่อ 1000 นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลของสายการบิน ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารแอร์เอเชีย ภายในท่าอากาศยานนราธิวาสได้ทุกวัน หรือติดต่อที่ Call Center บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้อีกช่องทางหนึ่ง


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000