รู้เท่าทัน ข่าวลวง - ไทยเสรีนิวส์
รู้เท่าทัน ข่าวลวง

รู้เท่าทัน ข่าวลวง

เครือข่ายการสื่อสาร เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบข่าวลวงโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคาม ….

เครือข่ายการสื่อสารของจังหวัดมหาสารคามทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร สร้างการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชน ไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด และตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์ ภาคอีสาน

#ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ #feedDD #MASS #ไทยเสรีนิวส์
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000