สสจ.นครพนม รวมพลังทีมคัดกรองฯ ปฏิบัติการเข้ม ประจำ 6 จุด งานไหลเรือไฟฯ - ไทยเสรีนิวส์
สสจ.นครพนม รวมพลังทีมคัดกรองฯ ปฏิบัติการเข้ม ประจำ 6 จุด งานไหลเรือไฟฯ

สสจ.นครพนม รวมพลังทีมคัดกรองฯ ปฏิบัติการเข้ม ประจำ 6 จุด งานไหลเรือไฟฯ

 

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประชุมชี้แจงภารกิจในการปฏิบัติการคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันการการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นพ.ธราพงษ์ กัปโก เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายภารกิจให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง วัดอุณหภูมิ ให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวแก่ผู้มาเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

โดยวันนี้ได้มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 85 คน เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จำนวน 48 คน ก่อนประจำจุดคัดกรอง บริเวณบ้านพักปลัดจังหวัด 8 คน ซอยข้างโรงแรมเคเอส จำนวน 8 คน สี่แยกศาลากลาง ป้อมตำรวจ จำนวน 8 คน ซอยสามแยกร้านอาเหลียง จำนวน 8 คน ซอยข้างโรงเรียนสุนทรวิจิตร ไปรษณีย์ จำนวน 8 คน และทางเข้าจุดจำหน่ายดอกไม้ ออกทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย VR จำนวน 24 คน แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลนครพนม จำนวน 3 คน และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประจำศูนย์อำนายการ 3 คน รวม 85 คน

สำหรับแผนดำเนินการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในงานประเพณีไหลเรือไฟฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัด โดยวันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจ คือ สสอ.ศรีสงคราม วันที่ 29 กันยายน 2563 สสอ.โพนสวรรค์ วันที่ 30 กันยายน 2563 สสอ.นาหว้า สสอ.วังยาง และ สสอ.ท่าอุเทน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สสอ.ปลาปาก สสอ.นาแก สสอ.บ้านแพง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สสอ.เมืองนครพนม สสอ.ธาตุพนม สสอ.นาทม วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สสอ.ธาตุพนม และวันที่ 4 ตุลาคม 2563 สสอ.เรณูนคร

“ในวันไหลเรือไฟ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 แบ่งเป็นการคัดกรอง 4 โซน จำนวน 34 จุด วันธรรมดาแบ่งเป็น 2 โซน จำนวน 6 จุด” นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000