สำนักเรียนคณะสงฆ์นครนายก จัดติวเข้มก่อนลงสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปี 2563 - ไทยเสรีนิวส์
สำนักเรียนคณะสงฆ์นครนายก จัดติวเข้มก่อนลงสนามสอบนักธรรมตรี ประจำปี 2563

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก โดยคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษากำหนดโครงการจัดฝึกอบรมความรู้ก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563

 

ที่วัดอุดมธานี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนักธรรมตรี ก่อนสอบ ประจำปี 2563 เพื่อถวายความรู้ ชี้แนะแนวทาง และซักซ้อมในการเตรียมตัวก่อนสอบ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2563 รวม 5 วัน โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าววัตถุประสงค์ โดยมีนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เป็นกรรมการ/เลขานุการ พร้อมมีพระสงฆ์ทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมอบรม จำนวน 152 รูป


ด้วยสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2563 เพื่อถวายความรู้ชี้แนะแนวทาง และซักซ้อมก่อนสอบระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2563 มีพระสงฆ์เข้ารับการฝึกอบรมทดสอบความรู้นักธรรมชั้นตรีก่อนสอบทั้ง 4 อำเภอ จำนวน 152 รูป แบ่งออกแต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองนครนายก 53 รูป อำเภอบ้านนา 53 รูป อำเภอปากพลี 16 รูป และอำเภอองครักษ์ 30 รูปในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา นำโดยพระครูขันติธรรมธารี ดร.ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ.ดร.รองประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก เป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000