เพชรบูรณ์ เปิด "ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เพชรบูรณ์ เปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”  (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ เปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ อุปนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ได้นำนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 สถานศึกษา นักเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมเปิดการอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ในรูปแบบไป – กลับ ไม่พักค้างคืน ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม


ทั้งนี้ “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานประธานคณะกรรมการ ปส.กช.จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี คณะวิทยากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจาก สช./สพฐ.และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ความรู้ และนำนักเรียนผู้เข้าอบรม กว่า 200 คน ทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ดังกล่าว

ราเมธ. บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

นิพนธ์ ระดม สภาพัฒน์ฯ-แบงค์ชาติ ถกแผนพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ ภาคใต้ชายแดน เน้นย้ำ บูรณาการแผนลดความซ้ำซ้อน ชี้ งบลงทุ...
ยะลา-ผบ ร้อย ตชด 445 เบตง ตรวจเยี่ยมกำลังพลหลังน้ำท่วมฐานปฏิบัติการฮาลา
ศปถ.ลำพูน บังคับใช้มาตรการเข้ม หวังลดอุบัติเหตุก่อนนำไปใช้จริงในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ศอ.บต. จัดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษ...
UNเอเซียเเปซิฟิคร่วมเอกอัครราชทูต 6 ประเทศเเละสวนนงนุชร่วมปลูกต้นและจัดสวนถาดเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ (ชมคลิ...
โควิด-19 คนชายแดนใต้ว่างงานพุ่ง แรงงานไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย ต้องมีการลงทุนเพิ่ม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000