“สานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง คืนเด็กดีสู่สังคม” ให้กำลังใจเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ

“สานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง คืนเด็กดีสู่สังคม” ให้กำลังใจเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดฟุตบอล สานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง  ครั้งที่ 1 คืนเด็กดีสู่สังคม  ประจำปี  2562

วันที่  22  ตุลาคม  2562 ที่ บริเวณ Mall Parc ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา  นายฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์ รองประธาน กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ ร่วมกับ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการแถลงข่าวโครงการ “ฟุตบอลสานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง”ครั้งที่ 1  คืนเด็กดีสู่สังคม  ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับ นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา , ดร. รัตนะ  วรบัณฑิต  ผู้อำนวยารศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ,นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด,นายฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา /รองคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา , นายวรภพ  จำนงจิตร  และ ตุ๋ย  ด๊ะดาด  ตัวแทนศิลปิน  จาก GMM  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อหารายได่มอบเป็นเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูดูแลเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อติดตั้งระบบประปาและเจาะน้ำบาดาล ทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการเปิดบ้านให้กลุ่มองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม และเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยนำศิลปิน  ดารา ร่วมกันแสดง และร้องเพลง รวมทั้งการร่วมกิจกรรมฟุตบอล และเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรับรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์  ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยมีรูปแบบการดำเนินการแบ่งกิจกรรมออกเป็น  3  รูปแบบ  ในโครงการเดียวกันประกอบด้วย การจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล  ภายใต้ชื่อ “โครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์พี่ให้น้อง ครั้งที่ 1”  โดยแบ่งเป็น  8  ทีม คัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับ 1,2,3,4 รับถ้วยรางวัลจากแม่ทัพภาคที่ 2  ถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันปิดการแข่งขันจะมีฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมดารา – ศิลปิน พบกับทีม VIP จังหวัดนครราชสีมา ทีมดารา – ศิลปิน  ประกอบด้วย  ไผ่   พงศธร, เสถียร  ทำมือ , แสน  นากา  ตุ๋ย  ดะดาด , วงระเงียว , หน่อง บ้านนอกแบรนด์  เป็นต้น

การจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต  นำโดยศิลปินจิตอาสา ไผ่ พงศธร, เสถียร  ทำมือ , แสน  นากา  ตุ๋ย  ดะดาด , วงระเงียว , หน่อง บ้านนอกแบรนด์  เป็นต้น  และการจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุนสำหรับพี่ที่ให้น้องนำไปต่อยอดด้านการฝึกอาชีพ  โดยจำหน่าย  ตัวละ 250 บาท สามารถซื้อได้ที่ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา     โทร 044-222435-6  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-222-321 และ จุดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ทั้งนี้สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ให้การควบคุมดูแลบำบัด แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแล รวมทั้งสองหน่วยงานประมาณ 580 คน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลเด็กและเยาวชนให้เด็กได้มีคุณค่าทางสังคมโดยได้นำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เด็กได้พัฒนา และเป็นคนดีคืนสู่สังคมตามโครงการของกรมคุ้มครองเด็กและเยาวชนและด้วยโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลเพื่อกระชับมิตรระหว่างองค์กรและหน่วยงาน โดยนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมาช่วยเหลือต่อไป

และจะมีการแข่งขันในวันที่ 30 พ.ย.62 ที่สนามฟุตบอลเอกสีมา และวันที่ 3 ธ.ค.62  ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3 จังหวัดนครราชสีมา
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000