“วิเชียร ขาวขำ” นายก อบจ.อุดรธานี ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จาก สพป.อุดรธานี เขต 1 - ไทยเสรีนิวส์
“วิเชียร ขาวขำ” นายก อบจ.อุดรธานี ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จาก สพป.อุดรธานี เขต 1

“วิเชียร ขาวขำ” นายก อบจ.อุดรธานี ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จาก สพป.อุดรธานี เขต 1

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 โดยมี นายสมยศ ดวงไพรชุม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย คณะวิทยากร จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และมิติความร่วมมือท้องถิ่นกับกระทรวงการศึกษา ซึ่งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 8 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม ระดับ ม.1 ถึง ม.6 มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบทั้ง 8 โรงเรียน ส่วน โรงเรียนพันดอนวิทยา  ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนพันดอนวิทยา ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และได้รับใช้ทีมชาติไทย ต่อเนื่องจนได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ทั้งนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีกีฬาเด่น มีความประพฤติดี จำนวนปีละ 40 ทุน เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และยังได้อุดหนุนงบประมาณ เรื่องการศึกษา รวมทั้งด้าน กีฬา  การสร้างสนามออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ซึ่ง นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ให้นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดอุดรธานีคือ “สิ่งไหนที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชน เราทำหมด การศึกษาให้ได้ไม่จำกัดสำหรับท้องถิ่น”.

ภัทรวินทร์ ลีปาน

อธิวัฒน์ พงศภัควิวัฒน์

รายงาน
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000