ผบ.ทร. เปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิดฯ แห่งใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
ผบ.ทร. เปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิดฯ แห่งใหม่

ผบ.ทร.พร้อม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประธานเปิด บก.กองเรือทุ่นระเบิดฯ


พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ แห่งใหม่


โดยมี พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอง ทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เข้าร่วมพิธีฯ ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000