กกท.จับมือสถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมธรรมาภิบาลผู้นำกีฬา - ไทยเสรีนิวส์
กกท.จับมือสถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมธรรมาภิบาลผู้นำกีฬา

กกท.จับมือสถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมธรรมาภิบาลผู้นำกีฬา

 

 

เมื่อวันที่​ 25​ ส.ค.63 ศ.ดร.วุฒิสาร​ ตันไชย​ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า​, นายวิษณุ​ ไล่ซะพิษ​ รองผู้ว่าการ​ กกท.ฝ่ายบริหาร​ เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ​ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563​ ณ สถาบันพระปกเกล้าชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระ​เกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมีผู้บริหารกีฬา​แห่งประเทศไทย​ และผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดเข้าร่วมอบรมกว่า​ 40​ คน

ศ.ดร.วุฒิ​สาร​ ตันไชย​ กล่าวว่า​ วัตถุประสงค์การเรียนการสอนในหลักสูตร​ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนางานด้านการกีฬาของชาติให้สอดคล้อง
และตอบโจทย์การทำงานในบริบทใหม่​ พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจน
ให้ทราบถึงเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นกลไกในการนำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาวงการกีฬาได้อย่างเหมาะสม

ด้าน​ นายวิษณุ​ ไล่ซะพิษ​ รองผู้ว่าการ​ กกท.ฝ่ายบริหารเผยว่า​ ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศ​ไทย​ ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้ามาแล้ว​ 3​ รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่​ 4​ แล้ว​ ซึ่ง กกท.อยากจะให้ผู้บริหารกีฬารับทราบข้อมูลทางการกีฬาที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ครอบคลุมในหลากหลายมิติของการพัฒนาการกีฬา นำไปสู่แนวคิดสร้าง​สรรค์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการวาง แผนยุทธศาสตร์​ การพัฒนาการกีฬาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ และมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นเวทีของการประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาวงการกีฬาของชาติในวงกว้างต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000