เร่งผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและนำมารักษาโรคได้ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เร่งผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและนำมารักษาโรคได้ (ชมคลิป)

เร่งผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและนำมารักษาโรคได้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 พันเอก ดร. สิน สีโสม ประธานส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางถึงที่ประชุมกองทุนหมู่บ้านห้าแยกกกโพธิ์หมู่ที่ 14 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านห้าแยกกกโพธิ์ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรับทราบความก้าวหน้ารายงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ในระดับอำเภอ
ว่าด้วยเรื่องให้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2563

เหตุผลเนื่องด้วยในอดีตกัญชาได้ถูกบันทึกไว้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหลายชนิด ตามตำรับยาแผนโบราณ บันทึกไว้ของวัดโพธิ์และตำรายาแพทย์แผนไทย แต่ความรู้ทำไมถึงการณ์ของประเทศไทย จึงทำให้กัญชากลายเป็นยาเสพติดประเภท ตามข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันปัจจุบันทางประเทศ สหรัฐอเมริกา ก็ปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสกัดเป็นยารักษาโรคและส่งออก ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ประเทศไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกัญชาที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าประเทศไทยเป็นต่อทางด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ในการปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจดีกว่าประเทศใดๆในโลกนี้


ในปัจจุบันแม้ว่ามี ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขออกมาหลายฉบับ ให้สารองค์ประกอบในกัญชาเช่นสาร CBD.,THC. สามารถใช้รักษาโรคได้และยังให้ สถาบันการศึกษาร่วมกันวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น สามารถปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยและพัฒนานำมารักษาโรคได้ แต่ประกาศดังกล่าวประชาชนส่วนมากของประเทศไทย ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวจึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมในภาคประชาชนขึ้นอย่างมากว่า ทำไมภาครัฐจึงไม่เคยมองเห็น ความสำคัญของประชาชนในด้านความคิดช่วยกันพัฒนาประเทศไทย โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถปลูกและผลิตขึ้นได้จากภาคประชาชน เพื่อประชาชน และความมั่นคงด้านครอบครัวของประเทศคนไทย


ปัจจุบันประชาชนคนไทยบอบช้ำและเสียหายด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ไวรัส covid-19 ระบาดมา ย่ำแย่กันทั่วประเทศไทย และมาคิดกันว่าทำอย่างไรถึงจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วรวดและเป็นพืชที่มาจากเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย เป็นสมุนไพรไทยที่ถูกมองข้ามไปเป็นยาเสพติดคือกัญชาและพืชสมุนไพร ให้คนอื่นๆที่ใช้ประโยชน์ในทางยาที่มีคุณค่ามากในปัจจุบัน แต่จะทำอย่างไรให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมในการปลูก ในการคิดเป็น ร่วมกันพิจารณาผ่านร่างฯ จัดตั้งสำนักพืชเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในประชาชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย ซึ่งตอนนี้ประชาชนกำลังย่ำแย่อย่างมากกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณิต ไชยจันทร์, บพิตร, จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์, ภาพข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000