สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สมาคมภริยาอัยการ และ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สมาคมภริยาอัยการ และ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สมาคมภริยาอัยการ และ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมกับสมาคมภริยาอัยการ และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม จัดโครงการบริจาคโลหิต 1คนให้ 3 คนรับ ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยมีนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็นประธานการจัดงาน นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็นประธานฝ่ายสำนักงานคดีอาญา และนางวงศ์วาสนา กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมภริยาอัยการ เป็นประธานฝ่ายสมาคมภริยาอัยการ

ด้านคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม มีดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม ด้านสังคม นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ดร.วิชัย อรุณสิริตระกูล ประธานคณะอนุกต.ตร.กทม และนายสุเทพ รุ่งวิทยนันท์ รองประธานคณะอนุ กต.ตร.กทม. นายเกียรติยศ ศรีสกุล คณะอนุ กต.ตร.กทม. ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม

นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา กล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-11สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-15.30น. ณ ห้องประชุม100 ปี ชั้น 4 สำนักงานอัยการสูงสุด โดยได้ร่วมมือกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ พ่อค้า และ ประชาชนทั่วไป

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวภาคกลาง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000