ทีเส็บ จัดงานแถลงข่าวและร่วมเสวนา Thailand MICE Venue Standard วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ KICE ห้องประชุม M1

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand  MICE  Venue Standard

เรียน ท่านผู้มีเกียรติ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายก ได้มีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand  MICE  Venue Standard (TMVS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงาน ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับการแข่งขันนานาประเทศ รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล ในการนี้ ทีเส็บ ได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กำหนดการจัดงานแถลงข่าวและร่วมเสวนาในโครงการ Thailand MICE Venue Standard ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ห้องประชุม M1

ภายในงานร่วมพูดคุยในหัวข้อ  MICE  Dynamic Connection  พลวัตรขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ให้และ ผู้ใช้บริการธุรกิจจัดการประชุมและโรงแรม ร่วมพูดคุยภายใต้หัวข้อ “Local สู่เลอค่า พาเศรษฐกิจ ยั่งยืนอย่างไร” โดยมี คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ และ อาจารย์ขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด  เป็นต้น

หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ในงานและวันเวลาดังกล่าว กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสัมภาษณ์วิทยากร / ผู้ร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่ คุณรัศมิ์ลภัส กัลยาศิลปิน โทร 082-156-2945  ไอยย์รัศ  สิทธิพูล (โน้ต) โทร 062-185-9681
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000