สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ประกาศย้ำยังไม่เปิดด่าน พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ประกาศย้ำยังไม่เปิดด่าน พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ออกประกาศย้ำ ยังไม่เปิดด่าน พร้อมเข้มมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ทางการลาวสั่งปิดต่อ สถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ และร้านเกม

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ออกประกาศ ที่ 28/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง สปป. ลาวผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 โดย อนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยมีผู้เข้าชมได้ตามความเหมาะสมของสถานที่, อนุญาตให้กาสิโนซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเปิดดำเนินการได้, อนุญาตให้จัดกิจกรรมชุมนุม งานสังสรรค์ งานสังคม งานประเพณีและงานแต่งงาน

เน้นย้ำ ให้คงการปฏิบัติตามมาตรการบางประการอย่างเข้มงวดต่อไป ดังนี้

  1. ปิดร้านบันเทิง ร้านคาราโอเกะและร้านเกม
  2. ปิดด่านประเพณีและด่านท้องถิ่นสำหรับการเข้า-ออกของบุคคลทั่วไป และการขนส่งสินค้า (ยกเว้นบางด่านประเพณีหรือด่านท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้ขนส่งสินค้าเข้า-ออกได้) ปิดด่านสากล สำหรับการเข้าออกของบุคคลทั่วไป ยกเว้นพลเมืองลาวและชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง เข้า-ออก สปป.ลาว ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านด่านสากลสามารถเข้า-ออกได้ตามปกติ
  3. ระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนให้บุคคลที่เดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยกเว้นนักการทูต พนักงานองค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน นักธุรกิจ พนักงาน และแรงงานต่างประเทศ ที่มีความจำเป็นและรีบด่วนเข้ามาปฏิบัติงานที่สถานเอกอัครราชทูต บรรดากิจการ และโครงการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน แต่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะเฉพาะกิจฯ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศลาวจะออกคำชี้แนะสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป
  4. ให้ประชาชนและชาวต่างประเทศที่พำนักใน สปป. ลาว ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดต่อไป เช่น การรักษาระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำสะอาดหรือเจลล้างมือ ใส่หน้ากาก อนามัย วัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดสถานที่ตามคำชี้แนะของคณะเฉพาะกิจฯ

มาตรการผ่อนปรนนี้เป็นมาตรการชั่วคราว บังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ถ้ามีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม รัฐบาลอาจนำมาตรการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในคำสั่งเลขที่ 06/นย. กลับมาปฏิบัติ อีกครั้งอย่างเข้มงวด ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาว โปรดติดตามสถานะล่าสุด และ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการลาวอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายของ สปป. ลาวได้

ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและ/หรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ หมายเลขฉุกเฉินของหน่วยราชการไทยใน สปป. ลาว ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ +856 20 55 512 228 และ +856 20 55 540 636,  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต +856 20 95 208 537.

ภัทรวินทร์ ลีปาน

หนองคาย
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000