ผู้ว่าฯ หนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯ หนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผู้ว่าฯ หนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 1 ก.ค. 2563  ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย, นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย ,นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) ,ดร.สมคะเน พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย ,นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ,นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โดยมีนายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และครู ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายมาตรการแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ซึ่งบรรยากาศการเปิดภาคเรียนนักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้มาโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัดทั้งตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน จัดเจลแอลกอฮอล์ทุกอาคารเรียน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตั้งใจมาดูความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ 100% ซึ่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 3,433 คน ใช้วิธีสลับเลขที่เด็กในห้องเรียน ทั้งนี้ยอมรับช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนอาจมีความไม่สะดวกเกิดขึ้น แต่ขอให้ครูและผู้ปกครองช่วยกันประสานความร่วมมือแก้ไขไปทีละจุด จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้มีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของมาตรการป้องกันโดยทำความสะอาดสถานที่ พร้อมจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดสถานที่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่กำหนด ครูและนักเรียนทุกคนมีการสวมหน้ากากอนามัย

ด้าน นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา จัดทำจุดตรวจคัดกรองตั้งแต่หน้าโรงเรียน จัดจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หากพบนักเรียนคนใดมีไข้จะแยกนักเรียนให้รอที่ห้องพักคอย เพื่อรอผู้ปกครองมารับกลับ พร้อมกำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในรูปแบบการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม สลับกันทุกสัปดาห์ คือ นักเรียนกลุ่มที่ 1 เรียน onsite กับครูผู้สอนที่โรงเรียนตามตารางเรียน จำนวน 1 สัปดาห์และนักเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เป็นนักเรียนห้องเดียวกันกับกลุ่มที่ 1 เรียนแบบ Online ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ครูเป็นผู้ดำเนินการสอนผ่านแอปพลิเคชั่น

ภัทรวินทร์ ลีปาน

หนองคาย

 
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000