อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - ไทยเสรีนิวส์
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ 29 มิ.ย.63 ณ วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.สงขลา ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมการอุปสมบทพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการให้มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา สร้างกิจกรรมภายใต้โครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน และสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีและ ความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจ
งานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ, พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม, เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อยและคณะสงฆ์, คณะทำงานฯ ที่ 4, ฉก.สงขลา, สภ.สะบ้าย้อย, สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.สงขลา, คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ บิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้องของผู้บรรพชา ร่วมพิธีการอุปสมบท โดยมีพระบรรพชา จำนวน 13 รูป
ป้ายกำกับ:, , ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000