ผวจ.อุบลฯเชื่อโควิด-19 จะไม่เกิดจากการเปิดเทอม - ไทยเสรีนิวส์
ผวจ.อุบลฯเชื่อโควิด-19 จะไม่เกิดจากการเปิดเทอม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มั่นใจ เชื้อโควิด-19 จะไม้เกิดจากการเปิดเทอม เชื่อมีการวางแผนป้องกันเป็นอย่างดี จึงต้องทำให้มั่นใจว่า จะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD 19)ได้ตามคาดหวัง

วันที่ 29 มิ.ย.2563 ที่ ห้องประชุม 113 ปีนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเสวนา “เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม” สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) และให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19

ตาม “คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาชารณสุข สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ OVD 19 ได้ในกลุ่มเด็กนักเรียน/นักศึกษาได้ จึงมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาดตามมาตรการในการเปิดเทอม การวางแผนการเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่า สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVD 19) ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์

ทั้งนี้จึงได้จัดการ เสวนา”เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดทอม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมวางแผนการเปิดเทอมของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVD-19) เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนและนักศึกษาได้
กฤษณะ วิลามาศ รายงาน
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000