รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเดินรถเวลาปกติ 05.30 24.00 น. เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 24 เที่ยว/วัน เข้มงวดมาตรการระยะห่าง เริ่ม 15 มิ.ย.63 - ไทยเสรีนิวส์
รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเดินรถเวลาปกติ 05.30 24.00 น. เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 24 เที่ยว/วัน เข้มงวดมาตรการระยะห่าง เริ่ม 15 มิ.ย.63

รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเดินรถเวลาปกติ 05.30 24.00 น. เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 24 เที่ยว/วัน เข้มงวดมาตรการระยะห่าง เริ่ม 15 มิ.ย.63
ป้ายกำกับ:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000