โครงการมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน สพป.ขอนแก่น เขต 3

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน  สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อการจัดการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และมอบเกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และที่ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ โดยมี ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต3 นักเรียน คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สนามกีฬาโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000