โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา รับรายงานตัวนักเรียน พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ - ไทยเสรีนิวส์
โรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา รับรายงานตัวนักเรียน พร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 พร้อมสั่งจองชุดนักเรียน ชุดพละ สมุดและหนังสือ พร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563

วันที่ 9 มิ.ย.63 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 3 โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เปิดรับรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เตรียมความพร้อม กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ โดยยึดแนวและถือปฏิบัติวิถีใหม่ (New Normal) ของกระทรวงสาธารณสุข

โดยเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนจะมีครูให้การบริการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กำหนดจุดจดรถ ผู้ปกครองนำนักเรียนมาตรวจเช็ครายชื่อ ตรวจเอกสารหลักฐานการจบ ปพ.1 รับบัตรคิว ผ่านช่องทางเข้าไปนั่งในที่กำหนด รอการเรียกชื่อลงทะเบียนลงลายมือชื่อ ต่อเนื่องไปยังการสั่งจองชุดนักเรียน ชุดพละ สมุด หนังสือ จ่ายเงินค่าประกัน 3,000 บาท (คืนกลับเมื่อจบการศึกษา) ยืนยันการตัดสินใจเข้าเรียน

นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการร.ร.อบจ.สงขลาพิทยาสุสรณ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนแลผู้ปกครองว่า โรงเรียนขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน ขอขอบคุณผู้ปกครองไว้วางใจเลือกโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลาให้บุตรหลานของท่านได้เข้าเรียน ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลามี 2 โรงเรียนคือ ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ มีสองโปรแกรมคือเทคโนโลยีการเกษตรและศิลปะและดนตรี ส่วนร.ร.อบจ.สงขลาโปรแกรมเน้นความสามารถทางด้านกีฬา

ทั้งสองโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนโปรแกรมที่เน้นความสามารถพิเศษทั้งสองโรงเรียนนั้นจะมีครูที่เชียวชาญแต่ละด้านเป็นผู้ฝึกสอน

“กิจกรรมจัดจองชุดเครื่องแบบนักเรียนในวันนี้ได้กำหนดไว้สองช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.นักเรียนระดับชั้น ม.1 นักเรียนตามรายชื่อทั้งสิ้น 153 คนไม่มารายงานตัว 12 คน และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.นักเรียนชั้น ม.4 ตามรายชื่อ 127 คน ไม่มารายงานตัว 23 คน

“สำหรับการประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการรวมตัวกันมากนั้น ทางโรงเรียนได้พิจารณายกเลิกกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบการแพร่ของโรคโควิด 19 ต่อส่วนรวม พร้อมกันนี้ทางดรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้เจลล้างมือ พร้อมกันนี้ก็ได้กำหนดให้นักเรียนเข้าหอพักในวันที่ 30 มิถุนายน และพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้”
ป้ายกำกับ:, ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

งานบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง อ.สันติสุข สมทบทุนสร้างถนนขึ้นลานพระพุทธรวมใจสันติสุขมงคล จ.น่าน (มีคลิป)
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ประชุมร่วม 4 อปท. พัฒนาพื้นที่ชุมชนตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เยาวชนชี้ควรกำหนด “แนวทางร่วมเพื่อหยุดไซเบอร์บูลลี่” ท่ามกลางการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น
ล้านเชียงคาน !! นทท.แห่เที่ยวเชียงคานวันหยุดยาว ร่วมพิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์
พบ "สิมอีสาน" อายุ 120 ปี ทรุดโทรมหนัก เจ้าอาวาสร่วมกับชาวบ้านช่วยรักษาไว้เป็นมรดกอีสานยังไร้หน่วยงานลงไปดูแล
เจ้าคณะภาค ๑๐ มอบใบประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000