เปิดงานโครงการจัดงานบุญเดือนหก ประจำปี 2562

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจัดงานบุญเดือนหก ประจำปี 2562 โดยมี นายโอภาส แสนศรี นายก อบต.หนองกุงเซิน กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้มี นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล อดีต ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เวียงเก่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมเป็นเกียรติ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยวพัทยา 2 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000