อ.สิรินธร เปิดพัทยาน้อย ทะเลอีสานใต้ ให้เที่ยวหลังผ่อนปรนระยะที่ 3 - ไทยเสรีนิวส์
อ.สิรินธร เปิดพัทยาน้อย ทะเลอีสานใต้ ให้เที่ยวหลังผ่อนปรนระยะที่ 3

นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า อำเภอสิรินธร ถือว่าการท่องเที่ยวเป็นสินค้าหลักประจำอำเภอ โดยเฉพาะ พัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หรือที่เรียกกันว่า ทะเลอีสานใต้ ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ภูทอง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ทางหลวงหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกานต์) ห่างจากเขื่อนสิรินธรประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งก่อนการผ่อนปรนระยะที่ 2 และ 3 ทางอำเภอสิรินธร ได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว

โดยได้ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ยึดแนวทางของการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ภายใต้มาตรการผ่อนปรนตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด คือการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า การล้างมือ การตรวจเช็คจำนวนคนและการลงทะเบียน คนเข้าออก การใช้แพล็ตฟอร์มไทยชนะ ส่วนทางผู้ประกอบการยังได้ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนผ่านระบบ Google Forms เพื่อที่จะสามารถ/นำสืบได้ว่า นักท่องเที่ยวมาจากสถานที่ใดบ้าง

ทั้งนี้ ภายหลังมีจากการผ่อนปรนให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทางอำเภอสิรินธร สามารถดำเนินการตามแนวทางและเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสิรินธรได้ทันที ทั้งทะเลน้ำจืดพัทยาน้อย วัดสิรินธรภูพร้าว ล่องแพลำโดมน้อย และสามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้อีกด้วย

พัทยาน้อย หรือ ทะเลอีสานใต้ แห่งนี้ มีลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นทรายกว้างและยาวเข้าไปกลางน้ำ จึงมีคนมาเปิดร้านอาหาร ในรูปแบบเป็นแพกลางน้ำ ในฤดูร้อนระดับน้ำเหนือเขื่อนสิรินธรต่ำหรือลดลงมาก จะเห็นเป็นหาดทรายขาว ลงเล่นน้ำได้ มีพ่อค้าแม่ค้านำเรือ เจ็ตสกี และห่วงยางมาให้บริการ พัทยาน้อยจึงกลายเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดอุบลฯและนอกจังหวัด นิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไม่ขาดสาย โดยเฉพาะในฤดูร้อน ผู้คนจะแห่มาเที่ยวกันจนเนืองแน่น สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าอย่างงดงามทุกปี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
ป้ายกำกับ:, , , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000