สโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค 3350 ตั้งตู้โรตารี่ปันสุข บรรเทาทุกข์ประชาชน - ไทยเสรีนิวส์
สโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค 3350 ตั้งตู้โรตารี่ปันสุข บรรเทาทุกข์ประชาชน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สโมสรโรตารี่หนองแขม โดยการนำของนายนักคิด ด้วยใจ นายกสโมสรโรตารี่หนองแขม ภาค 3350 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารี่หนองแขม ได้ติดตั้ง”ตู้โรตารี่ปันสุข” ภาคในศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) เลียบคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ


สำหรับการติดตั้งตู้โรตารี่ปันสุข ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจ ให้ถึงมือผู้ที่ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรโควิด 19 ซึ่งภายในตู้ปันสุข จะบรรจุเครื่องบริโภค หลากหลายเช่น ตั้งแต่ข้าวสาร น้ำมันพื้น อาหารแห้ง นม ต่างๆ โดยผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบสามารถมาขอรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ จาก “ตู้โรตารี่ปันสุข”ได้ในเวลาราชการ

ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ รายงาน
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000