ทุกข์ของชาวนาศรีสะเกษ ต้นข้าวเน่าตาย เสียหายกว่า 80 ล. เร่งช่วยเหลือด่วน - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000