ทหารพราน ๒๒ ช่วยซ่อมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน - ไทยเสรีนิวส์
ทหารพราน ๒๒ ช่วยซ่อมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๓ พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๒๒ จัดกำลังกองร้อย.ทพ.๒๒๐๕ เข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านนาแวง หมู่ที่ ๒ ต.นาแวง อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พ.ค.๖๓


โดย พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิงหะสุริยะ ผบ.ร้อย.ทพ.๒๒๐๕ ได้นำชุดช่าง เข้าให้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย น.ส.น้ำฝน สิงห์โต บ้านเลขที่ ๓๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านนาแวง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี บ้านปูนชั้นเดียว ซึ่งได้รับความเสียหายในส่วนของหลังคาบ้าน สังกะสีเสียหายประมาณ ๒๐ แผ่น

เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ทำให้เกิดความรักความศรัทธา ต่อ จนท.และเป็นการสร้างภาพลักษ์ที่ดีแก่หน่วยฯ
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000