"อุบลวรรณ" นายก ทต.เวียงลอ นำนโยบาย การทำงานในเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญ - ไทยเสรีนิวส์
“อุบลวรรณ” นายก ทต.เวียงลอ นำนโยบาย การทำงานในเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายก.ทต.เวียงลอ กล่าวว่า การพัฒนาท้องถิ่นในวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก อปท เป็นหน่วยงานโดยตรงในการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง เทศบาลตำบลเวียงลอ ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการจากคนท้องถิ่นที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ทำหน้าที่จัดให้บริการด้านสาธารณะ นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายก.ทต.เวียงลอ เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลเวียงลอ ให้ทำหน้าที่ฝ่ายการเมืองท้องถิ่น หรือคล้ายกับหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเอง โดยดูแลพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงลอ มีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญเทียบเท่ากับพื้นที่อื่น

นางอุบลวรรณ นายก.ทต.เวียงลอ บอกถึงแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นว่าประชาชนในพื้นที่ความหลากหลายในอาชีพ ย่อมมีความต้องการไม่เหมือนกัน ดังนั้น การพัฒนาในเรื่องโรงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จึงเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงลอ ส่วนงานหลักของสมาชิกสภาจะเป็นเรื่องของการดูแลพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมไปถึงสร้างเสริมสุขภาพด้วยการสนับสนุนแข่งกีฬามวลชนเพื่อสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าร่วมด้วยเป็นไปตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย 5 อ. เป็นหลักการในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชนประกอบด้วย การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และสุขภาพจิตดี อนามัยชุมชนและอโรคยาซึ่งให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นเรื่องแรกและบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน นางอุบลวรรณ นายก.ทต.เวียงลอ กล่าวอีกว่าปัญหาการพัฒนาการบริหารการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนมีปัญหามากมาย เราในฐานะคนท้องถิ่นต้องเข้าไปรับทราบปัญหา เพื่อนำปัญหาไปแก้ไขหรือนำปัญหาไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชนพร้อมประสานงานเพื่อบูรณาการในทุกเรื่องร่วมกันโดยมีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

นางอุบลวรรณ นายก.ทต.เวียงลอ ย้ำอีกว่า การได้ช่วยเหลือชาวบ้านถือว่าเป็นความสุขเพราะได้เห็นภาพความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วดังนั้นจึงตั้งใจแก้ปัญหาในเชิงรุกไม่เก็บปัญหาของชาวบ้านใส่กระเป๋าเดินไปเดินมาแล้วบอกว่าแก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุนี้จึงมีวิสัยทัศน์การทำงานว่า “การทำงานเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง” นั่นคือการดำเนินงานของนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายก.ทต.เวียงลอ ที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านในทุกเรื่อง

เอนก ธรรมใจ รายงาน
ป้ายกำกับ:, , ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

“อานนท์ แสนน่าน” นำปกป้องสถาบัน ยืนยันสลายหมู่บ้านเสื้อแดงไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ซัดพวกคิดจาบจ้วงเนรคุณแผ่นดิน
"อานนท์" รวมพลวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก สร้างเครือข่ายเพิ่มยอดผลผลิต หวังสร้างธุรกิจภายในชุมชนขับเคลื่อนช่วยชาติพัฒนาเศรษ...
กว่า 16 ปีที่ผ่านมา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ “จมปลัก” อยู่กับเรื่องของการก่อการร้าย
“เมืองต้นแบบ” เกิดได้ เมื่อ กอ.รมน.และ ศอ.บต.ร่วมคิด ร่วมทำ และ เอ็นจีโอ ต้องใจกว้าง ไม่ใช้ "วิชามารเพื่อล้มเวทีประชาชน"
กฟผ. แม่เมาะ แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าสำคัญของประเทศ
หอการค้าพะเยา ห่วงใยผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดพะเยา ช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid -19 (มีคลิป)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000