ศอ.บต. เร่งรัดแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและครบวงจร สร้างความยั่งยืนในพื้นที่ จชต. - ไทยเสรีนิวส์
ศอ.บต. เร่งรัดแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและครบวงจร สร้างความยั่งยืนในพื้นที่ จชต.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  ผู้อำนวยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักชลประทานที่ 17 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 จากการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้อสังการเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จชต.เพื่อความยั่งยืน โดยให้ ศอ.บต.ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรจัดการน้ำแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างเร่งด่วน โดย ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อขับเคลื่อนดังกล่าว

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากซึ่งภาคใต้เรามุ่งที่จะให้เป็นพื้นที่การเกษตรเป็นหลักและการท่องเที่ยวชุมชนโดยเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร น้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในมิติของการใช้เพื่อการเพาะปลูกและต้องรักษาหรือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม น้ำเสีย และปัญหาของลุ่มน้ำ ที่หลายๆ หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด และวันนี้เรามาร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบและครบวงจรตั้งแต่ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย แม่น้ำสุไหงโก-ลก สภาวะน้ำท่วม แม่น้ำบางนราที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง แม่น้ำสายบุรีปัญหาเรื่องน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำทะเลล้นเข้ามา และสายน้ำหลักแม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่าน 9 อำเภอ ตั้งแต่สายน้ำเบตงที่เป็นต้นน้ำไหลผ่านเข้าเขตปัตตานี เข้าพื้นที่อำเภอแม่ล่าน อำเภอหนองจิก และพื้นที่เขตเมืองปะกาฮารังที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งจะต้องแก้ไขทั้งระบบและครบวงจร วันนี้มาร่วมกันเดินหน้าเพื่อให้เกิดพื้นที่จัดการน้ำที่มีคุณภาพ ศอ.บต.จะเป็นศูนย์กลางประสานและผลักดันอย่างเติมที่

โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาของลุ่มน้ำ มีข้อเสนอให้มีการจัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยให้จัดทำแผนงานหรือโครงการระยะเร่งด่วน/ระยะยาว เพื่อให้ ศอ.บต.ดำเนินการเสนอ คปต. และในวันนี้เป็นการนำเสนอข้อเสนอแนะ และร่วมหารือข้อสรุปแผนงานดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมในพื้นที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดมิติการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ป้ายกำกับ:, , ,

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

“ยุทธนา ศรีตะบุตร” วางศิลาฤกษ์กุฏิเจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว (พระครูสิริสมาจาร) อ.โพนพิสัย
วัดไพรพัฒนา มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมเปิดให้ขึ้นไปกราบขอพรหลวงปู่สรวงได้
พายุฤดูร้อน ถล่มอำเภอเดชอุดม เสียหายยับเยิน.!
พ่อเมืองอุบลฯ เปิดตู้ปันสุข ที่ อ.เขื่องใน 3 จุด ขอให้หยิบแต่พอดี เว้นระยะห่างทางสังคม
สอศ. ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานตัวถังและสีรถยนต์ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับ ปวช. และปวส. ระดับชาติ ปีกา...
เมืองนครสวรรค์ ชวนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันตนเอง ด้านผู้ใหญ่ใจดีนำหน้ากากอนามัยมอบให้ รพ.สวรรค์ประชารักษ์
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000