ศอ.บต.ส่งต่อความห่วงใย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน - ไทยเสรีนิวส์
ศอ.บต.ส่งต่อความห่วงใย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

เลขาธิการ ศอ.บต.ส่งต่อความห่วงใยเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา  เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดยะลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องรับมือเยอะที่สุด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีหน่วยงานหรือองค์กรศาสนาตั้งแต่ต้นมีศูนย์ด้านศาสนาหลายๆ พื้นที่ และวันนี้ได้เห็นแล้วว่าทุกส่วนราชการได้ร่วมมือร่วมใจกับการต่อสู้การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างเติมที่ด้วยการควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการได้แล้ว ทั้งนี้ ในฐานะเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในแผนดินใต้ด้วยกันมีหน้าที่สร้างความมั่นคงในชาติ แก้ไขปัญหาทั้งเรื่องโรคระบาด ความยากจน สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ศอ.บต.พร้อมที่จะเติมเต็ม สนับสนุน ประสานงานในส่วนที่เป็นช่องว่างและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนให้ยืนได้ในระยาวให้มากที่สุด

พร้อมกันนี้ เลขาธิการศอ.บต.ได้มอบกระเช้าดอกไม้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ตลอดจนมอบ FFP 120 ชิ้น PPE 120 ชุด และ Face mask จำนวน 120 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลาอีกด้วย
ป้ายกำกับ:, , , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000