อุบลฯ เข้มแรงงานต่างด้าว กักตัวเฝ้าดูอาการผู้มาจากภูเก็ตทุกราย - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ เข้มแรงงานต่างด้าว กักตัวเฝ้าดูอาการผู้มาจากภูเก็ตทุกราย

วันที่ 7 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอำเภอ และผู้แทนทุกอำเภอร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีไม่พบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สามสิบสองแล้ว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนและทำความเข้าใจกัผู้ประกอบการถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนดว่าจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามทางจังหวัดจะสั่งปิดสถานประกอบการนั้นๆ และให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด – 19

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ทุกอำเภอประสานงานกับผู้ที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมายังจังหวัดอุบลราชธานีและรวบรวมข้อมูลรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อวางแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วให้ติดตามตรวจสอบข้อมูลและกักตัวเฝ้าดูอาการที่บ้านทุกราย พร้อมทั้งกำชับให้ด่านตรวจคัดกรองทุกแห่งเรียกตรวจรถตู้โดยสารทุกคัน ไม่ให้มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวชาวลาวเดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด


กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000