มอบตู้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย - ไทยเสรีนิวส์
มอบตู้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย

เมื่อ 1 พ.ค.63 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.(ท) ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้ง ทีมงานวิจัย และบริษัทที่ให้การสนับสนุนการผลิต ได้แถลงข่าวตู้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย ที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อคนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมชมการสาธิต การใช้งานตู้พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคแบบละอองฝอย ณ ห้อง E401 ลานชั้น 1 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ ได้มอบให้ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา นำไปมอบให้หน่วยงานราชการที่ใช้งานสำหรับการคัดกรอง หรือการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000