มูลนิธิบุญโกศล มอบหน้ากากผ้าพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในร้อยเอ็ด - ไทยเสรีนิวส์
มูลนิธิบุญโกศล มอบหน้ากากผ้าพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในร้อยเอ็ด

มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาสจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้า จำนวน 18,000 ชิ้น พร้อม เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิบุญโกศล โดยพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานในการมอบหน้ากากผ้า เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ให้แก่คณะสงฆ์ จำนวน 4 วัด เพื่อในไปแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน วัดที่ได้รับหน้ากากผ้า และเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย วัดโพธิ์กลาง บ้านแมด อ.เชียงขวัญ จำนวน 4,000 ชิ้น วัดป่าโพธิ์ศรี บ้านหวายหลึม อ.เชียงขวัญ จำนวน 4,000 ชิ้น วัดบ้านไทยสมบูรณ์ อ.พนมไพร จำนวน 5,000 ชิ้น และวัดบ้านดูกอึ่ง อ.หนองฮี จำนวน 5,000 ชิ้น ทุกวัดจะได้รับไปพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค


ขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ ทางจังหวัดได้รณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคน ในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หมั่นล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากผ้า อยู่ห่างกัน 2 วา” ร่วมต่อสู้เอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ รายงาน
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000