เจ้ากรม สห.ทบ. เป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล - ไทยเสรีนิวส์
เจ้ากรม สห.ทบ. เป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล

วันที่ 20 เมษายน 2563 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลในโครงการ สห.ทบ.ร่วมใจต้านภัยโควิด- 19 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทย ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก จึงจัดกิจกรรมเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัวกำลังพล ของกรมการสารวัตรทหารบก ให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และการใช้ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและถูกวิธี จึงจัดกิจกรรมโครงการที่ดีๆ อย่างนี้ให้กับครอบครัวกำลังพล สห.ทบ.ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก ณ กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000