นายกเหล่ากาชาดนนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน - ไทยเสรีนิวส์
นายกเหล่ากาชาดนนทบุรี ลงพื้นที่ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้าน

วันที่ 14 เมษายน 63 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ,น.ส.สุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ,เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านพักของประชาชนในหมู่บ้านประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนได้ความรับเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลัง

โดยในเบื้องต้นทางสำนักงานพัฒนาสังคม ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนายศิริวัฒน์ ทองอ่อน เจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ้านพัก และจะพิจารณาหามาตราการเยียวยาช่วยเหลือต่อไป

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี
ป้ายกำกับ:, , ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000