โควิด-19 ยอดป่วยใหม่ 45 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,518 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นเพศชาย รวมสะสมเป็น 35 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1,135 ราย - ไทยเสรีนิวส์
โควิด-19 ยอดป่วยใหม่ 45 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,518 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นเพศชาย รวมสะสมเป็น 35 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1,135 ราย

โควิด-19 ยอดป่วยใหม่ 45 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,518 ราย เสียชีวิตใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นเพศชาย รวมสะสมเป็น 35 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1,135 ราย
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000