บก.เพจขอนแก่นวันนี้ ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องป้ายโรงเรียน และเงินยัดเด็กเข้าเรียน เผยมีหลักฐานชัดเจน - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000