ชื่นชม "พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร" ผบ.ร้อย ตชด.227 เย็บหน้ากากอนามัย แจกฟรี.! - ไทยเสรีนิวส์
ชื่นชม “พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร” ผบ.ร้อย ตชด.227 เย็บหน้ากากอนามัย แจกฟรี.!

ในขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) กำลังแพร่ระบาดไปในหลายๆประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ของเราด้วย ทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวกัน หันมาใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้น และสิงหนึ่งที่มีความจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ ก็คงหนีไม่พ้น หน้ากากอนามัย จนทำให้มีข่าวออกมาว่า หน้ากากอนามัยขาดตลาด จนคนไทยเราต้องหันมาผลิตหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง นั่นคือ หน้ากากผ้า ต่อมามีหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ร่วมกันผลิดหน้ากากเอง เพื่อแจกจ่ายประชาชน เอาไว้ป้องกันตนเองจากไวรัส เชื้อโรคต่างๆ และฝุ่นละออง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอยู่ดี


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นายตำรวจน้ำดี ที่มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม พันตำรวจโท สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 (สองสองเจ็ด) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ใช้เวลาว่างจากงานราชการผลิตหน้ากากอนามัยด้วยมือตนเองที่บ้านพัก แล้วนำไปแจกจ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ นับเป็นเรื่องดีที่ควรยกย่องและเผยแพร่ยิ่งนัก ซึ่งนอกจากจะมีผลงานในหน้าที่ดีเด่นทั้งด้านป้องกัน ปราบปราม และการพัฒนาแล้ว ยังรักและห่วงใยใส่ใจในสุขภาพของลูกน้องและห่วงใยประชาชนอีกด้วย

พันตำรวจโท สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร กล่าวว่า พวกเราอยู่ในห้วง การต่อสู้กับโรคระบาดในสมรภูมิโควิด-19 หลายคน หลายครอบครัวที่ต้องเผชิญ แม้ว่าความเป็นอยู่เราจะไม่ได้ลำบากอะไร แต่ก็ทำให้บั่นทอนจิตใจใครหลายๆคน แต่เมื่อเราอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องพาตัวเราและคนรอบข้าง ก้าวผ่านพ้นห้วงเวลานี้ไปด้วยกันให้ได้ และในโอกาสนี้ ผมได้มีโอกาสใช้เวลาว่างมานั่งตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อเอาไว้ใช้เองและแจกคนรอบข้างตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด โดยอาศัยความรู้ที่ได้มาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งโครงการของ กศน. จาก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตลอดจน ครูพักลักจำ แล้วมาลองทำเองเบื้องต้น โดยการลงทุนซื้อตัวอย่างวัตถุดิบ แล้วลองคำนวณ ความคุ้มค่า ลองผิดลองถูก ตลอดจนขอคำแนะนำจากทางร้าน รวมถึงการพูดคุย แลกเปลี่ยนกับลูกค้าร้านผ้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล คุณสมบัติผ้าต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการตัดเย็บ


จากนั้น ก็ลองทำทีละนิด เก็บไว้ใช้บ้าง แจกจ่ายคนใกล้ตัวบ้าง ให้กำลังพลที่ใกล้ๆเราก่อน พอเกิดผลดี จึงถือโอกาสได้แจ้งแก่กำลังพลและครอบครัว เชิญชวน ร่วมทำ ร่วมใช้ ร่วมให้สังคมไปด้วยกัน โดยใช้กลุ่ม LINE หรือสนทนาทางข้อความ ลดการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพราะสถานการณ์ห้วงนี้ ให้แต่ละคน หาที่สะดวกๆในการค่อยๆทำ ค่อยๆเรียนรู้ ซึ่งทักษะ เกิดจากการที่ตนต้องฝึกฝนเฉพาะตน ซึ่งการเย็บการทำหน้ากากนี้ก็ไม่ต้องหักโหมมาก ทำวันละเล็กน้อย 10-20 ชิ้นต่อวัน ทำเสร็จก็ซัก แล้ว แจกวันถัดไป


พันตำรวจโท สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร กล่าวอีกว่า เราอย่าไปคาดหวังกับปัจจัยอื่นๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราต้องทำในสิ่งที่เราทำได้ แก้ปัญหา ป้องกันตนให้พ้นจากโรค ซึ่งเป็นไปตามหลัก อนุรักษ์กำลังพลและครอบครัว และในโอกาสนี้ สถานการณ์เช่นนี้ จึงอยากจะใช้ความสามารถอีกด้านที่เรามีอยู่ มาตัดเย็บหน้ากากอนามัย แจกจ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบางส่วนก่อน และแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบวาตภัยเมื่อเร็วๆนี้ ที่อ.นาตาล จ.อุบลฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน ผมเองก็พยายามคิดว่า ตอนนี้ทำยังไงก็ได้ต้องพาตำรวจ และครอบครัว รอดครับ และ ในเวลาอันใกล้นี้ จะถ่ายทอดความรู้ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อที่จะได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย เอาไว้ใช้ต่อไป เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พันตำรวจโท สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร กล่าวในที่สุด


กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000