ศบค.เตือน ‘วันโกหก’ April Fool's Day โพสต์-แชร์ ข่าวโควิด-19 ปลอม ช่วงที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีสิทธิ์ถูกจับติดคุกได้ - ไทยเสรีนิวส์
ศบค.เตือน ‘วันโกหก’ April Fool’s Day โพสต์-แชร์ ข่าวโควิด-19 ปลอม ช่วงที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีสิทธิ์ถูกจับติดคุกได้

ศบค.เตือน ‘วันโกหก’ April Fool’s Day โพสต์-แชร์ ข่าวโควิด-19 ปลอม ช่วงที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีสิทธิ์ถูกจับติดคุกได้
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000