วัดพระธาตุลำปางหลวง ประกาศ ปิดวัดและงดกิจกรรมต่างๆ ชั่วคราว เริ่ม 30 มี.ค.63 ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
วัดพระธาตุลำปางหลวง ประกาศ ปิดวัดและงดกิจกรรมต่างๆ ชั่วคราว เริ่ม 30 มี.ค.63 ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วัดพระธาตุลำปางหลวง ประกาศ ปิดวัดและงดกิจกรรมต่างๆ ชั่วคราว เริ่ม 30 มี.ค.63 ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000