รพ.พิสัยเวช อ.โพนพิสัย ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
รพ.พิสัยเวช อ.โพนพิสัย ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โรงพยาบาลพิสัยเวช อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มารับบริการ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 หลังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง มีผลผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลพิสัยเวช อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  ได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยปิดประตูทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล เหลือเปิดให้เข้าออกได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้น และก่อนที่จะเข้าในเขตโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออกในเบื้องต้น และจะต้องใช้เจลล้างมือก่อนทุกครั้ง มีการจัดเขตให้ผู้ป่วยและญาติ แยกพื้นที่รอตรวจ  ลดการสัมผัสร่วมให้น้อยที่สุด และให้พนักงานเดินเอกสารทำบัตร-รับยาให้แทน แยกผู้ป่วย URI และ Non-URI ออกจากกัน, แยกผู้ป่วยสงสัย กลุ่มเสี่ยงให้รอตรวจในพื้นที่เฉพาะ จัดบุคคลากร เฉพาะไว้คอยดูแล รวมทั้ง พนักงานทุกคน ต้องตื่นตัว และถูกตรวจคัดกรอง ก่อนเริ่มงาน ทุกเวร มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ จุดสัมผัสร่วม ต่างๆ ในเขตโรงพยาบาลทุก ชั่วโมง

และที่ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลพิสัยเวช ก็มีมาตรการเข้มงวดขั้นสูงสุดในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อป้องกันการระบาดจองเชื้อ COVID-19 ไปสู่ผู้ป่วย และพนักงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ตามมาตรการ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคนของโรงพยาบาลพิสัยเวช.

 

ภัทรวินทร์ ลีปาน

หนองคาย
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000