ตาก ต้องยอมผ่อนผันเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ให้แรงงานพม่าข้ามแดนกลับบ้าน อีก 1 วัน - ไทยเสรีนิวส์
ตาก ต้องยอมผ่อนผันเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ให้แรงงานพม่าข้ามแดนกลับบ้าน อีก 1 วัน

ตาก ต้องยอมผ่อนผันเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ให้แรงงานพม่าข้ามแดนกลับบ้าน อีก 1 วัน
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000