รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปลี่ยนหอพักนักศึกษาเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปลี่ยนหอพักนักศึกษาเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปลี่ยนหอพักนักศึกษาเป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000