กำแพงหัวใจและพลังแห่งศรัทธา จะฝ่าฟัน "ไฟใต้" โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง - ไทยเสรีนิวส์
กำแพงหัวใจและพลังแห่งศรัทธา จะฝ่าฟัน “ไฟใต้” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ถือเป็นความโชคดี ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ที่ได้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เป็นผู้กุมบังเหียน หน่วยงานที่มีหน้าที่ พัฒนาจังหวักชายแดนภาคใต้ ในตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการที่จะ นำพาผู้คนใน 5 จังหวักชายแดนภาคใต้ไปสู่ สิ่งที่กีกว่า ด้วยการ กล้าทำ กล้า ตัดสินใจ แบบผู้ที่มี วิสัยทัศน์
เห็นได้จากการตัดสินใจอย่าง ฉับไว แบบมี “ยุทธศาสตร์” ของการแก้ปัญหา เพราะหลังจากที่ ป้ายชื่อของ ศอ.บต. ถูกแรงระเบิด”คาร์บอมบ์” จากฝีมือของ “โจรใต้” พังทลาย เพียงชั่วค่ำคืนเดียว กำแพงรั้วที่พังทลาย ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ และทำพิธีเปิดใหม่ภายใตชื่อ”เพื่อชาวใต้สันติสุข ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังต้องรอการ จัดทำป้ายชื่อ ทดแทนของเก่า ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด ในครั้งนี้


กำแพงที่สร้างขึ้นใหม่ และแล้วเสร็จเพียงชั่วข้ามคืน คือ “กำแพงหัวใจและพลังศรัทธา” เป็นกำแพงแห่งความเชื่อมั่น ในการ ฟันฟ่า อุปสรรค ขวากหนาม ที่ ขบวนการ บีอาร์เอ็น สร้างขึ้น เพื่อ เป็นการทำลาย ความ เชื่อมั่น แห่งอำนาจรัฐ
ซึ่งในที่สุด ก็ทำได้แค่การ ทำลาย วัตถุสิ่งของ ของรัฐและ ประชาชน ในที่เกิดเหตุ และทำให้ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้รับบาดเจ็บ จากสิ่งที่ บีอาร์เอ็น เป็นผู้กระทำ แต่ไม่สามารถที่จะ หยุดยั้ง การเดินหน้า เพื่อ”พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ที่มาจาก นโยบาย ของ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้
รั้วใหม่ ชื่อ”เพื่อชาวใต้สันติสุข “ จึงโดดเด่น ให้ปรากฏแก่สายตาของผู้ ผ่านไป-มา รวมทั้ง “ภูมิทัศน์ใหม่” ที่บอกให้ทุกคค รวมทั้ง บีอาร์เอ็น รู้ว่า นี่คือการไม่ยอม”จำนน” กับความ เลวร้าย ที่ บีอาร์เอ็น สร้างขึ้น และ กังทำให้ ประชาชนส่วนใหญ่ ยิ่งเห็นถึงความ เลวร้าย ของ บีอาร์เอ็น มากขึ้น
การระเบิดป้านชื่อ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ จึงอาจจะเป็น”จุดเปลี่ยน” ที่ทำให้ มวลชนส่วนใหญ่ ที่นิ่งเฉยมานาน ได้แสดงออก ด้วยการ ปฏิเสธ แนวทาง การ แบ่งแยกดินแดนของ บีอาร์เอ็น เพราะเห็นชัดว่า การใช้ วิธีการก่อการร้าย โดยพุ่งเป้ามายัง หน่วยงานที่ มีเป้าหมายในการ พัฒนานาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ อยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ไม่ใช่หนทาง ที่จะนำสันติสุข ให้มาสู่แผ่นดินปลายด้ามขวานแน่นอน
แน่นอน บทบาทของ ศอ.บต. นับแต่ที่ พล.ร.ต.สมเกียรติ เข้ามาเป็น เลขาธิการ ย่อมส่งผลสะเทือนต่อ แผนการร้ายของ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่มี บีอาร์เอ็น เป็น แกนนำ เป็นอย่างยิ่ง
เพราะ ศอ.บต. ในยุคนี้ เป็น ศอ.บต. ทำทำงานควบคู่กับ ทั้งงานการพัฒนา และงานด้านหนุ่นเสริมความมั่นคง ให้กับ หน่วยงานความมั่นคง อย่างเต็มที่
ใน”มิติ” ของการพัฒนา ประชาชนได้ประโยชน์จากการ เกษตรแผ่นใหม่ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง จากการปลูกพืชเชิงเดียว มาเป็นการปลูกพืชผสมผสาน โดยไม่ต้องฝากอนาคตไว้กับพืชตัวใดตัวหนึ่ง เหมือนในอดีต วันนี้ นอกจาก ทุเรียน ลองกอง ยังมี สวนกาแฟ สวนโกโก้ มีโรงงานแปรรูป ทุเรียน ที่เป็นของ “ต่างชาติ” ตั้งอยู่ ในพื้นที่ เพื่อ รองรับผลผลิต ที่ทำให้ เกษตรกร ได้รับประโยชน์ ได้จับ เงินหมื่น เงินแสน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
วันนี้ มีโรงงานแปรรูป มะพร้าว มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ มีโรงงานอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นของ”ต่างชาติ” มาลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งล้วนแต่ เอื้อประโยชน์ ให้กับ เกษตรกร ในพื้นที่เป็นด้านหลัก ทั้งในเรื่องของการ ขายผลผลิต และในเรื่องของการ จ้างงาน
และพืชเศรษฐกิจใหม่ ที่ประชาชนในพื้นที่ จะได้รับประโยชน์ นั่นคือ โครงการปลูกไผ่ เพื่อป้อนโรงงานผลิตถ่านชีวะมวล โรงงานเฟอร์นิเจอร์ และ โรงงานไฟฟ้าชุมชน กำลังไปได้ดี มีการ นำร่อง ทั้งการให้ความรู้แก่เกษตกร และ นำร่อง การปลูกไปแล้ว หลายพันไร่ ในหลายพื้นที่
เหล่านี้คือ แนวทางในการส่งเสริมให้เกิด”ทุนใหญ่” ในพื้นตที่เพื่อนำพา”ทุนน้อย” ในพื้นที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์จาก”ทุนใหญ่” ที่มาจาก”ยุทธศสตร์” การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต.
ซึ่งสอดคล้องกับ”ยุทธศาสตร์” เมืองต้นแบบ ทั้ง 4 เมือง ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีทั้งกำลังเดินหน้า ให้ดอก ออกผล แก่คนในพื้นที่แล้ว เช่น เมืองต้นแบบที่ อ.เบตง จ.ยะลา เมืองต้นแบบที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ เมืองต้นแบบ การค้าชายแดน ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
มีเพียงเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จ.สงขลา ที่อยู่ระหว่างการ ทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ เพื่อการ”ร่วมกันออกแบบ” ให้เป็นไปตามที่ ประชาชนต้องการ ซึ่งเป็น”ยุทธศาสตร์” ที่มองไปยัง อนาคตข้างหน้า ในการหาที่”หยั่งเท้า” ให้กับ คนรุ่นใหม่ ที่กำลังจบการศึกษาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีละหลายหมื่นคน
ใน มิติ ความมั่นคง เพื่อหนุนเสริมฝ่ายความมั่นคง ของ ศอ .บต. การฟื้นฟู วัดร้าง ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของ จ.สงขลา การส่งเสริมงาน”พหุวัตนธรรม” การสร้างเสริม”สภาสันติสุข” การเข้าไปดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การ ศึกษาของ เยาวชน และอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแต่เป็นงาน หนุนเสริมการ สร้างมวลชน การดึงมวลชน เพื่อการ ลดความ ร้อนแรงของ”ไฟใต้” ที่ ลุกโชนมาถึง 16 ปี เต็ม


การเลือกเป้าหมาย”คาร์บอมบ์” หน้า ศอ.บต. จึงเป็นการ ประกาศชัดของ บีอาร์เอ็น ที่ต้องการ ขัดขวาง งานใน”มิติ”การพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประชาชน ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ดังนั้น บีอาร์เอ็น จึงไม่เพียงแต่ประกาศตัวเป็น”ศัตรู” กับ หน่วยงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ บีอาร์เอ็น ได้ประกาศที่จะ ขัดขวาง ไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับโอกาส ได้รับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สร้างครอบครัวที่ อบอุ่น มั่นคง ที่ดีกว่า ที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน
“เราจะเดินหน้าต่อไป และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นั้นคือการประกาศชัดจาก พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกาศให้ พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มั่นใจถึง แนวทาง การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยิ่งจะเดินหน้าอย่างเข้มข้น
“คาร์บอมบ์” ที่หน้า ศอ.บต. คือ พลัง ที่ส่งให้การขับเคลื่อน”ยุทธศาสตร์”การ พัฒนาของ ศอบต. ที่มีต่อพื้นที่และประชาชน ก้าวไปสู่จุดหมายเร็วขึ้น และหลังการ จากไปของ”โควิด 19” ที่เป็น งานเร่งด่วน ของ ศอ.บต. ผ่านไป ประชาชนในพื้นที่ คงจะได้เห็นถึง ความก้าวหน้าที่ ชัดเจน ของ ทุกโครงการ ที่ได้ หยิบยกมาให้เป็นอีกครั้ง
เพราะวันนี้ เรื่องสำคัญที่สุดของ ศอ.บต. คือ การ”บูรณาการ”กับทุกหน่วยงาน เพื่อ ปกป้องชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รอดพ้น จาก”มัจจุราช” ที่ชื่อ”โควิด 19” โดยเร็วที่สุด

หมายเหตุปลายด้ามขวาน โดยไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000