ปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราว ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า–ออกได้เฉพาะบางจุด - ไทยเสรีนิวส์
ปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราว ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า–ออกได้เฉพาะบางจุด

ปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราว ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าเข้า–ออกได้เฉพาะบางจุด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000