ชาวนาศรีสะเกษ เปลี่ยนอาชีพเป็นชาวประมง ในช่วงที่ถูกน้ำท่วม - ไทยเสรีนิวส์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000