ปล่อยขบวน รถบริจาคส้วมเก้าอี้พลาสติกเฉพาะกิจช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม - ไทยเสรีนิวส์
ปล่อยขบวน รถบริจาคส้วมเก้าอี้พลาสติกเฉพาะกิจช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ร่วมกันปล่อยขบวน รถบริจาคส้วมเก้าอี้พลาสติกเฉพาะกิจชุดแรก และชุดนายสะอาด จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   ร่วมกันปล่อยขบวน รถบริจาคส้วมเก้าอี้พลาสติกเฉพาะกิจ และชุดนายสะอาด จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยไฟฉาย และโคมไฟสปอร์ตไลท์ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทสิงห์ขอนแก่นจำกัด กลุ่ม กกตร.สภ.เมืองขอนแก่น และหน่วยงานห้างร้าน เอกชนร่วมกันบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้สำหรับการผลิต

นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เจ้าของโครงการส้วมเก้าอี้พลาสติกเฉพาะกิจ กล่าวว่า หน้าที่ของกรมอนามัยก็คือส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีและรวมไปถึงอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อมีวิกฤตในเรื่องของอุทกภัยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่เห็นความยากลำบากของพี่น้อง ภารกิจของเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องส้วม ทางกรมอนามัยเรามีการคิดค้นเรื่องการทำเก้าอี้ ทำส้วมสุขาชั่วคราวต่อยอดมาที่ความร่วมมือดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ในการผลิตสุขาเคลื่อนที่ ที่ประยุกต์มาจากเก้าอี้ตามแบบที่กรมอนามัยเราได้ทำเอาไว้ ก็มาต่อยอดร่วมกับภาคีเครือข่าย พันธมิตร กัลยาณมิตรจากขอนแก่นหลายๆที่ที่มาช่วยกันระดมทุนทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ได้สุขาเคลื่อนที่จากเก้าอี้ประมาณ 500 ชุด รวมไปถึงชุดนายสะอาดที่ใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากน้ำลด

ขณะที่ผศ. ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์อานามัยที่ 8 อุดรธานี ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ของคนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี  ทางมหาวิทยาลัยเราจะมีนักศึกษาที่ทำงานด้านนี้เราก็จะทำส้วมเฉพาะกิจเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งมีนักศึกษาที่เป็นจิตอาสามาร่วมกันทำงานประกอบกับอาจารย์ที่เป็นจิตอาสาเหมือนกันจะเป็นทั้งแรงงาน อาหาร ก็เป็นจิตอาสามาช่วยกันทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นการการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสังคมโดยเฉพาะฝีมือที่เขาจะทำงานด้วยกันทั้งหมด วัสดุทั้งหมดได้จากศูนย์อนามัยที่8 เป็นผู้สนับสนุนมาให้ดำเนิน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000