เซเว่นฯ กทม. ยังเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่จะปิดเฉพาะพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานในร้าน - ไทยเสรีนิวส์
เซเว่นฯ กทม. ยังเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่จะปิดเฉพาะพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานในร้าน

เซเว่นฯ กทม. ยังเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่จะปิดเฉพาะพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานในร้าน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000