แพทยสภา และ แพทยสมาคม ทุ่มงบ 1.4 ล้านล้านบาท ทำประกันหมอ-พยาบาลกว่า 2.8 แสนคน สู้ Covid-19  - ไทยเสรีนิวส์
แพทยสภา และ แพทยสมาคม ทุ่มงบ 1.4 ล้านล้านบาท ทำประกันหมอ-พยาบาลกว่า 2.8 แสนคน สู้ Covid-19 

แพทยสภา และ แพทยสมาคม ผนึก หน่วยงานเอกชน ทุ่มงบ 1.4 ล้านล้านบาท มอบกรมธรรม์คุ้มครองแพทย์ -พยาบาล กว่า 2.8 แสนคน เป็นขวัญกำลังใจ บุคลากรด่านหน้า ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการสำนักงานแพทยสมาคม, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์ ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโครงการฯ, นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายปรัธนา ลีลพนัง ผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวสนับสนุนส่งกำลังใจให้นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการ สํานักงานแพทยสมาคม กล่าวว่า จากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในขณะนี้ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของแพทยสมาคม เนื่องจากเล็งเห็นว่าแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญ ในการต่อสู้กับโรคร้ายอันมีแนวโน้ม ที่จะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในสถานพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งยังอยู่ในสถานะที่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอย่างที่เห็นในต่างประเทศ ขวัญและกำลังใจในยามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็งให้กับแพทย์ในด่านหน้าทั่วประเทศ และเป็นที่มาของ “โครงการซื้อประกันชีวิตให้แพทย์ทั่วประเทศ” ในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือ จากบริษัท ไทยประกันชีวิต, เอไอเอส , ทรู และ ดีแทค ร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญในครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แพทย์และพยาบาลจะเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ที่อยู่ภายใต้สังเกตการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยหนักที่จะต้องช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถในหออภิบาลในโรงพยาบาล นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ตรงที่ว่า ต้องดูแลตนเองและผู้ป่วยรายอื่นมิให้เชื้อมาติดตนเองหรือแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย เท่ากับนำตนเองเข้ามาทำงานเพิ่มและเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้

หากการที่แพทย์และพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคนี้แล้วตนเองต้องติดเชื้อและเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงกับต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นการสูญเสียคุณค่าอย่างมหาศาลในวงการวิชาชีพ เราจะเยียวยาให้ขวัญกำลังใจกันอย่างไร ในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแก่บริษัทไทยประกันชีวิต เอไอเอส และ กสทช. ที่มาร่วมกันในโครงการที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลในการต่อสู้กับโรค COVID-19 ครั้งนี้

นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 กล่าวว่า ศูนย์สนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 จะประสานการสนับสนุนวัสดุปัจจัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ทั้งแพทย์ พยาบาลเกือบสามแสนคนต้องทำงานเสี่ยงภัยเพื่อคนไทยทุกคน ทางแพทยสภา แพทยสมาคม โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไทยประกันชีวิต, เอไอเอส , ทรู และดีแทค ที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อออกกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองแพทย์ 6 หมื่นคน และพยาบาลกว่า 2.2 แสนคน ที่ส่วนหนึ่งที่จะเสี่ยงภัยเข้าดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ด้วย โดยถ้าทุนคุ้มครองท่านละ 5 ล้านบาท ก็จะคิดเป็นทุนคุ้มครองทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท เพื่อคุ้มครองแพทย์พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงานดูแลโรค COVID-19

นอกจากนี้ทางสำนักงาน กสทช. ยังได้มีการอนุมัติเลขหมายด่วน *948*1919 ให้ทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ต้องทำงานต่อสู้กับ Covid-19 หากต้องการบริจาคเงิน 100 บาทให้กด *948*1919*100# โทรออก หรือ 10 บาท ให้กด *948*1919*10# โทรออก สามารถร่วมบริจาคได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ป้ายกำกับ:,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000