เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น แจ้งพระสงฆ์ ออกบิณฑบาตให้ใส่หน้ากากอนามัย - ไทยเสรีนิวส์
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น แจ้งพระสงฆ์ ออกบิณฑบาตให้ใส่หน้ากากอนามัย

พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ขอให้เลี่ยง เลื่อน หรือยกเลิกเดินทางไปประเทศเสี่ยง งดหรือเลื่อนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรืองานปริวาสกรรม การจัดงานที่มีคนหมู่มาก เช่น งานบุญประเพณี ให้วัดใช้มาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ และในขณะออกรับบิณฑบาตหรือกิจนิมนต์นอกวัด ให้สวมหน้ากากอนามัย

หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันที และอย่าตื่นตระหนกและเชื่อข่าวลือจากทุกช่องทาง ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศาสนสถาน ราวบันได หรือพื้นที่ที่เสียงต่อการแพร่ะบาดของโรค
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000