ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทำส้วมเก้าอี้เฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทำส้วมเก้าอี้เฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000