ศอ.บต. ย้ำขอให้ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่น ทุกหน่วยงาน "เอาอยู่" กับการรับมือ "โควิด 19" - ไทยเสรีนิวส์
ศอ.บต. ย้ำขอให้ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมั่น ทุกหน่วยงาน “เอาอยู่” กับการรับมือ “โควิด 19”

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดของ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่รู้จักกันในเบื้องต้นว่า เชิ้อโคโรน่า ก่อนที่จะถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด 19” ซึ่งแพร่ระบาดครั้งแรกที่ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และขณะนี้จีน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดอย่างได้ผล ด้วยมาตรการที่เรียกว่า “กฎเหล็ก” จนสามารถประกาศอย่างเป็นทางการว่า จีนได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดได้แล้ว นั้นหมายถึง จีนสามารถเอาอยู่ ในการควบคุมการแพร่ระบาด และกำลังจะนำพาประเทศของเขาไปสู่สถานะปกติในอีกไม่ช้า

รวมทั้งจีนยังได้ส่งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเชื้อโรคดังกล่าวไปยังประเทศอิตาลี ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงของโควิด 19 อีกด้วย

ส่วนในประเทศไทย หลังจากที่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่รัฐบาลรีรอ ดูท่าที่ ด้วยการ ผ่อนปรน ทั้งการเดินทาง เข้า-ออก ของผู้คนในระหว่างประเทศ และสายการบินต่างๆ ก็ยังให้บริการระหว่างไทย กับประเทศกลุ่มเสี่ยง และการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ในเรื่องสถานที่กักกันก็ดี ในเรื่องการป้องกันก็ดี ทำให้กลายเป็นปัญหาที่สร้างความไม่มั่นใจให้เกิดขึ้น ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

โดยเฉพาะข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย ที่เป็น “เฟคนิวส์” ซึ่งยากยิ่งในการควบคุม ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลายร้อยล้านเท่า ได้สร้างความตื่นตระหนก กับผู้บริโภคข่าวสาร ที่ไม่ได้กลั่นกรอง จนทำให้เกิดความสับสนอลหม่านในหมู่ประชาชนบางส่วน

และวันนี้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิค 19 ในประเทศไทย ก็เพิ่มขึ้นจาก 30 กว่าราย ในระยะเริ่มต้น วันนี้ตัวเลขกำลังเฉียด 100 ราย และกลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ เพราะมีดาราเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 เข้าไปด้วย

นอกจากนั้น ยังมีข่าวของกลุ่มคนจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพราะอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ตามที่เป็นข่าว

วันนี้ รัฐบาลจึงได้มีมาตรการที่เข้มข้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดโควิด 19 อย่างเต็มที่ รวมทั้งสายการบินต่างๆ ก็ เริ่มที่จะยกเลิกการบินในเส้นทางของประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จ.ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สงขลา และสตูล แรกๆ ก็ไม่ค่อยที่จะถูกกล่าวถึง ในกรณีของการเป็นพื้นที่เฝ้าระวังมากนัก แม้ว่าจะมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียในหลายจังหวัด เช่น สงขลา, สตูล,ยะลา และนราธิวาส ทั้งที่มีด่านพรมแดนที่เป็นสากลถึง 9 ด่าน และเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ เดินทางเข้า-ออก เช่น มาเลเซีย ,สิงคโปร์ ,อินโดนีเซีย และ ชาวอินเดีย เนื่องจากไม่มีข่าวของผู้คนที่ตรวจพบว่าได้รับเชื้อไข้หวัดดังกล่าว

แต่…วันนี้ หลังจากที่มีข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด 19จากประเทศมาเลเซีย จากการไปร่วมปฎิบัติศาสนากิจที่มัสยิดแห่งหนึ่ง ที่ชานเมืองกรุงกัวลาลัมเปอร์ จำนวน 10,000 คนเศษ และในจำนวนนี้มีชาวไทย-มุสลิม ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมอยู่ด้วย 123 คน หลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป ได้สร้างความวิตกกังวล ให้เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พอสมควร

เกี่ยวกับประเด็นของการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดโควิด 19 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. ในฐานะของหน่วยงานประสานงาน ได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ตั้งแต่ กร.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัด และตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สาธารณสุข และอื่นๆ ในพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง ควบคุมสถานการณ์การระบาด การติดเชื้อในทุกช่องทางของการเดินทาง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน 9 ช่องทางหลัก ของด่านพรมแดนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการควบคุมดูแลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องมีการตั้งจุดคัดกรองที่สมบูรณ์ ทุกคนที่เดินทางเข้า-ออก ต้องมีการวัดอุณภูมิร่างกาย ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่มีไข้สูง ก็จะตรวจซ้ำและซักประวัติการเดินทาง ว่ามาจากที่ไหน มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ เพื่อส่งต่อยังโรงพยาบาล จึงขอให้ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มั่นใจและอย่างตื่นตระหนกกับข่าวสารที่ได้รับ

ส่วนผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นคนไทย หรือชาวไทยมุสลิม จำนวน 123 คน ที่เดินทางไปร่วมปฎิบัติศาสนากิจที่ประเทศมาเลเซียนั้น ขณะนี้อยู่ในการติดตามตรวจสอบ และที่อยู่ของคนทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็น กลุ่มเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่

โดย เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการทำหน้าที่ เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหวัดโควิด 19 ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่ มีชาวมาเลเซีย และอื่นๆ เดินทางเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก เพราะเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว พบว่าเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ทำหน้าที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบคัดกรองผู้เดินทางเข้าเมืองอย่างเข้มแข็ง

ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และเป็นห่วงพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด 19 ซึ่ง ศอ.บต. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบูรณาการ กับทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะการแพร่ระบาดของโรคหวัดโควิด 19 ครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยที่รุนแรงที่สุดของประเทศ

ก็ได้แต่หวังว่า คนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย คงจะมั่นใจกับ ขบวนการแก้ปัญหา ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยมี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทุกคนในพื้นที่จะต้องปลอดภัย จากการติดเชื้อ“โควิด 19”อย่างแน่นอน
ป้ายกำกับ:, ,

previous arrow
next arrow
Slider
wordpress themes by wpicus
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000