ยอดบัญชี "บิณฑ์" ช่วยอุบลฯ กว่า "300ล้านบาท" - ไทยเสรีนิวส์
ยอดบัญชี “บิณฑ์” ช่วยอุบลฯ กว่า “300ล้านบาท”

ยอดบัญชี “บิณฑ์” ช่วยอุบลฯ กว่า “300ล้านบาท”
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000